Vadstena-Akademiens databas är sökbar på alla operaverk som producerats sedan starten 1964. Här finns uppgifter om kompositörerna, notmaterial och libretto, sångare och övriga medverkande, presscitat och bilder, kostymskisser etc. På plats i Vadstena har vi arkiverat rekvisita, kostymer och scenbilder. Välkommen in i vår operavärld!

Fri sökning

SIVAf002.2006
SIVAf966.1977
SIVAf992.1977
SIVAf980.1977
SIVAf973.1977
Tonsättare Tricarico, Giuseppe (Gioseffo)
Librettist Sbarra, Francesco
Kompositionsår 1662
Kort verkbeskrivning (sk "nötskal")

Detta verk trodde musikhistorikerna hade gått förlorat, när Åke Sällström gjorde sitt och Vadstena-Akademiens kanske största ”musikarkeologiska fynd”. En opera i prolog och tre akter med inlagor av danser och komiska upptåg, som små parallelldramer, där huvudtemat - frågan om krigets och kärlekens plats i kejsarens liv - varieras. Komponerad för kejsar Leopolds I födelsedagsfest kom den \"italienska nymodigheten opera\" till Wien 1662. Kejsaren medverkade själv (!) och Drottning Christina bevistade uruppförandet och såg sitt alter ego, Talestria, drottning i landsflykt, på scenen.

Synopsis
(BILDTEXT) Talestria (Carina Strandberg) visas på kärleken av Amor (Mats Isaksson, dansare) i prologen. Men Alexander den store vänder sin håg mot Mars. Astrologen Aurelio råder honom dock att åter vända mot Amor. Amazonen Talestria och den fångna prinsessan Eusifride är omedvetna om att de båda älskar Alexander. Plötsligt som i en spegel blir de varse sin gemensamma kärlek. (BILDTEXT) Ädlingen Leodoro (Mikael Samuelson) uppvaktar Eusifride (Marianne Häggander). Eusifride ämnar dock ta sitt liv sedan hon misskrediterats i kejsarens ögon av sin rival. (BILDTEXT) Rivalerna Muscone, \'spyflugan\' (Gösta Zachrisson) och Carbone, \'lilla kolet\' (Dinah Harris) tävlar om gunsten hos Celia, \'den himmelska\' (Torbjörn Lillieqvist). När Kejsaren så bestämmer sig för att låta sin tidigare dödliga fiende, Eusifride, bli hans maka, blir vännen Leodoro förkrossad.

Presscitat

\"... en barockens multimediashow. Det politiska budskapet är tydligt: bakom krigsgudens gyllene pappsköld döljer sig verkliga militära planer och guden Amors pilar pekar på lämpliga vänskapsband att knyta. Smicker och allvar, satir och komik i en väl avvägd kejsarblandning ... Uppsättningen torde slå alla rekord i tidstrogenhet!\" Camilla Lundberg, Expressen 1977

\"Musik som speglar känslans valörer i sången\"Carlhåkan Larsén, Sydsvenska Dagbladet 1977

\"Fullödig musik, av Tricarico, präglad av snille och ädelmod.\" Åke Brandel, Aftonbladet 1977

Audio exempelutdrag Cd-boxen \"Vadstena-Academy - forty summers of opera\"; CD 1:14 Akt 2 Eusifrides och Talestrias spegelscen + CD 4:6 Akt 2, scen 6a, Leodoros aria
Notkopiering/ stämutskrifter/ klaverutdrag Jim Lindeborg
Bearbetning Musikalisk bearbetning Arnold Östman
Innehåll A35:1-4 bra A4-kopior. A36:2 \"Commedia-scenerna, text Torbjörn Lillieqvist\" (3 ex). A36:4-5 bra A4-kopior. A37:1-2 harpa. A37:3 basso 2. A38:1 violin. A38:2 cembalo. A38:3 fagott. A40:1 flauto traverso. A41:2 Jim Lindeborgs originaltransparanter.
Partitur A35:1-6, A36:4-5, A37:1-3, A38:1-3, A39:1-2, A40:1-3, A41:1-2
Originalmanuskript fotokopia A36:1
Råöversättning A36:3
Övrigt material A36:2
Status på materialet Lättläst. Särskilt A4-kopiorna (A35:1-4, A36:4-5) mkt bra kvalitet. Originaltransparanter finns (A41:2).
Anmärkning

Bra kvalitet.

Tillgangligt material i notarkivet

Tillgängligt material: Partitur. Ork.mat. V, Bc, Fg, Fl trav, Harp. Råöversättning. Originalmanuskript.

Libretto samt annat tillgangligt kringmaterial

Libretti Pärm 1975-1978
Texter ur programblad, 1 exemplar
Översikt, scen för scen, 6 exemplar
Commedia-scenerna, text av Torbjörn Lillieqvist, 10 exemplar
Råöversättning, 6 exemplar

Vadstenauppförande, plats Vadstena slott
Rollista
Birgitta Stiernspetz Alexander, kejsare
Carina Strandberg Talestria, landsflyktig drottning, Amor
Mikael Samuelson Leodoro, ädling, Mars
Marianne Häggander Eusifride, prinsessa i fångenskap
Lars Fredén Aurelio, rådgivare
Dina Harris Carbone \"det lilla kolet\"
Torbjörn Lillieqvist Celia, \"den himelska\"
Gösta Zachrisson Muscone \"spyflugan\"
Dansare  
Paul Puekker Leopold, kejsare
Gunilla Lervik Landsflyktig drottning
Mats Isaksson Amor
Tomas Sandberg Mars
See San Lee Prinsessa i fångenskap
Gunilla Lervik Venus
Dirigent/Musikalisk ledare Arnold Östman
Orkester Els-Marie Landin, Charlotte Wargert, Ingrid Modin violin, Lena Thyregård violoncell, Björn Jernberg, Yngve Malcus kontrabas, Berit Lindberg harpa, pukor, Gloria Lundell harpa, Erik Frieberg traversflöjt, Bertil Fernlöf oboe, Carl Johan Nordin fagott, Jim Lindeborg, Torben Rehnberg trumpet, Örjan Näsbom Arnold Östman, Andre kapellmästare, Maria Wieslander cembalo
Regissör Gunnel Bergström, Torbjörn Lillieqvist
Koreograf Balettmästare Mats Isaksson
Scenograf Scenarkitekt Gunnel Bergström, Astrid Lande
Kostymdesign Gunnel Bergström
Ateljé Sömmerska Ingrid Görling, Helene Handke
Mask Kajsa Himmelstrand, Eva Sellgren
Peruk Kajsa Himmelstrand, Eva Sellgren
Ljussättare Torkel Blomkvist
Rekvisitör Attributmakare Gunnel Bergström, Ingrid Görling, Gunilla Häggstam Medhjälpare Anders Bäckström
Scentekniker Målare Birgitta Algesten, Jenny Burle Snickare Lars Lande, Sten Lande
Språkinstruktör Åke Sällström
Konstnärlig ledare Arnold Östman
-- Scenisk instruktör Gunnel Bergström, Torbjörn Lillieqvist