Vadstena-Akademiens databas är sökbar på alla operaverk som producerats sedan starten 1964. Här finns uppgifter om kompositörerna, notmaterial och libretto, sångare och övriga medverkande, presscitat och bilder, kostymskisser etc. På plats i Vadstena har vi arkiverat rekvisita, kostymer och scenbilder. Välkommen in i vår operavärld!

Fri sökning

Matilda Paulsson i rollen som David. SAUL av G.F. Händel på Vadstena slott 2007. Foto Markus Gårder.
Anton Eriksson i titelrollen Saul. SAUL av G.F. Händel på Vadstena slott 2007. Foto Markus Gårder.
Tonsättare Händel, Georg Friedrich
Librettist Jennens, Charles
Kompositionsår 1739
Kort verkbeskrivning (sk "nötskal")

G.F. Händels oratorium Saul spelades på Vadstena slott för utsålda hus. Verket komponerades 1739 och utgår från berättelsen om kung Saul ur första Samuelsboken. Saul framfördes på originalspråket engelska, ett sammandrag av handlingen fanns att läsa på Vadstena-Akademiens hemsida. Att framföra Händels oratorium sceniskt har blivit något av en trend runtom i världen; en trend som nu nådde Sverige med denna uppsättning. (Vadstena-Akademien framförde redan 1975 och 1980 oratorier sceniskt , då nyupptäckta Salome och Susanna av A. Stradella, under Arnold Östmans ledning.)

Synopsis

Akt 1 Kung Saul hyllas av sitt hov efter israeliternasseger över fi listéerna.David, som har besegrat jätten Goliat,anländer och erbjuds som belöning att äkta Sauls förstfödda dotter, Merab. David hävdardock att det är Gud som bör äras. Detta görintryck på kronprins Jonathan, som erbjuderDavid sin vänskap.Merab vill absolut inte gifta sig med David.Merabs yngre syster Michal, djupt förälskad iDavid, förtvivlar över det stundande bröllopet.Under festförberedelserna hyllas David. Dettaväcker Sauls avundsjuka. Han blir rasande ochavblåser bröllopet.David klandrar sig själv för Sauls vrede ochber Gud att mildra kungens raseri. Jonathanförsöker förgäves blidka sin far. Merab är gladöver att ha undgått giftermålet.Saul försöker döda David, som lyckas fl y. Saulkräver nu att Jonathan skall mörda David.Jonathan svär att istället off ra sitt liv för atträdda David.Jonathan berättar för David om Sauls begäran,men försäkrar att han inte avser att uppfylla den.David förundrar sig över att Saul i ena stundenvill ge honom sin dotter för att i nästa önskalivet ur honom. David avslöjar för Jonathan atthan är tacksam över att slippa Merab eftersomhan är förälskad i Michal. Jonathan lovar attförsöka beveka sin far.Jonathan ber för sin väns liv. Saul lovar attDavid skall skonas.Saul ber David att återvända och lovar honomMichal. Han planerar samtidigt att sända uthonom i kriget med förhoppningen om atthan ska dödas.Michal och David förenas och jublar förälskatatt himlen har gottgjort dem. PAUS Akt 2 David återvänder segrande. Han berättar förMichal att Saul ånyo har stämplat mot hansliv. Hon försöker övertala David att fl y. Saulshantlangare Abner anländer för att gripaDavid som dock lyckas undkomma. Abnerförstår att Michal har överlistat dem ochvarnar henne för Sauls vrede men hon är interädd. Abner för den trotsiga Michal till Saul.Merab tar avstånd från Sauls handlingar närhon ser hur systern behandlas. Hon fruktaratt något hemskt skall hända David om inteJonathan lyckas ingripa.Saul förbereder en fest för nymånen undervilken han avser att döda David. Jonathanhar dock anat oråd och bett sin vän att inteinfi nna sig. Saul förstår nu på vems sidaJonathan står och försöker döda sin son.Festen avstannar. Hovet anar att Sauls vredekommer att störta honom i graven.Saul tvivlar och förtvivlar. Gud hör inte hansböner och alla vänder honom ryggen. Saulinser att han själv bär skulden. Trots att hanhar belagt svartkonster med dödstraff , skickarhan efter en häxa i hopp om att hon ska hjälpahonom att få kontakt med profeten Samuelsande. Denne har dock ingen hjälp att ge. Hanförutspår istället Sauls och Jonathans död.David uppsöks av en amalekit, som berättaratt Saul och Jonathan har dödats i kriget.Saul försökte begå självmord när han insågatt slaget var förlorat. När han misslyckadesförbarmade sig amalekiten över honom ochavslutade hans liv innan fi listéerna hann fram.Amalekiten överräcker Sauls krona till David,varvid denne dödar honom eftersom han harburit hand på kungen.

Saul och Jonathan begråts. David övertar makten.

Vadstenauppförande, plats Vadstena slott
Rollista

Saul – Anton Eriksson, baryton, Jonathan – Martin Vanberg, tenor, David – Matilda Paulsson, mezzosopran, Merab – Maria Veretenina, sopran, Michal – Marianne Folkestad Aas, sopran, Häxan – Frida Jansson, sopran, Samuels ande/Abner – Carl Ackerfeldt, basbaryton, Doeg – Andreas Vallander, basbaryton, Amalekiten – Josef Hamber, tenor. Korister: Sopraner Freja Frisk, Frida Jansson, JannickeMarmorin, Elisabeth Meyer. Altar Cornelia Beskow, Magdalena Risberg, Johanna Rudström, Janna Vettergren. Tenorer Fredrik Annmo, Josef Hamber,Robert Lind, Jakob Lundqvist. Basar Carl Ackerfeldt, Anton Högberg, Peter Strömberg, Andreas Vallander.

Dirigent/Musikalisk ledare Olof Boman
Orkester Cembalo Johan Lindström. Teorb Magnus Andersson. Violin I Katarina Bengtson konsertmästare, Anna Hansen, Marja Tuhkanen, Sara Toftgård. Violin II Lina Söderholtz, Catalina Langborn, Julia Dagerfelt. Viola Maria Tuhti, Lotta Lindgren. Cello Beata Söderberg, (continuo), Magnus Malmros. Kontrabas Tomas Gertonsson. Oboe I Guido Campana. Oboe II Pär Stolpe/MariaNeumüller. Trumpet Giuseppe di Natale, Simone Telandro. Pukor Pontus Langendorf. Repetitörer Martin Hellström, Johan Lindström. Körinstudering Johan Lindström. Coach, solister Susanne Rydén. Coach, stråkmusiker Ann Wallström.
Regissör Elisabeth Linton
Koreograf Clara Nylén
Regiassistent Sean Kelly
Scenograf Magdalena Stenbeck
Kostymdesign Magdalena Stenbeck
Ateljé Susanna Holmqvist (tillskärare)
Mask Katrin Wahlberg
Ljussättare Ulrik Gad
Producent Terese Lindström, Karin Lovelius
Konstnärlig ledare Nils Spangenberg